View All Trailers

Young Avenger aka The Young Avenger aka Baan yau siu ji BUY NOW

Year: 1980
Starring: Wong Yue, Cecilia Wong Hang Sau, Wilson Tong, Tsui Siu Keung, Chu Tiet Wu, Chiang Tao, Fung Ging Man
Director: Wilson Tong
COLLECTORS! SHAPES CLASSIC!!! Subbed & Dubbed Version!!