View All Trailers

FLK Classic Hardcore Shapes 70's - 80's- 2 Hours Non-Sop ACTION Trailers! BUY NOW

Year: 1980
Starring: Jackie Chan,Tan Tao Liang, Chang Yi, Chan Sing,Wong Tao, John Liu, Billy Chong, Chi Kwan Chun,Alex Fu Sheng,Wang Kuan Hsiung aka Champ Wong , Chen Kwan Tai , Lo Lieh , Tsui Siu Keung , Lung Fei , Chan Wai Lau , Gam Dai
Director: Mixed
Classic Hardcore Shapes 2 Hours NON-STOP Action! FLK Project Compilation