View All Trailers

Deadly Silver Spear aka True Master aka Shaolin Silver Spear aka Deadly Kung Fu Lady BUY NOW

Year: 1977
Starring: Jimmy Wang Yu, Chang Yi (Cameo), Hsu Feng, Hu Chin, Blacky Ko, Kon Tak Moon, Hsieh Hsing, Au Lap Bo, Ko Jan Pang, Miu Ga Kei, Tung Si Yu, Wong Kwok Fai
Director: Sung Ting Mei
COLLECTORS Special FLK Subbed & Dubbed