View All Trailers

Fight To Win Again aka Book of Heroes aka A Book of Heroes aka Foon Lok Lung Foo Bong BUY NOW

Year: 1986
Starring: Yukari Oshima,Elsa Yeung, Joan Chen aka Laam Sam Mei , Yasuaki Kurata, Eugine Thomas, Chan Wai Lau, So Kwok Leung, Tang Keung Mei, Lee Cheung On, Cheung Aau Tang, David Tao
Director: Chu Yen Ping
COLLECTORS Exclusive UNCUT Version FLK Subbed & Dubbed!