View All Trailers

Bruce Lee Against Supermen aka Bruce Lee Vs Supermen aka Bruce Lee Vs The Supermen aka Bruce Against Superman BUY NOW

Year: 1975
Starring: Bruce Li (Ho Chung Dao),Lung Fei,Au Yeung Chung,Cho Boot Lam,Yeung Yee Muk,Ma Sha,Shan Mao,Cheung Yee Kwai,Ko Pao,Man Man,Hei Ying,Chow Jun,Yip Hoi Ching,
Director: Wu Jiaxiang
COLLECTORS Blu Ray Special FLK Subbed & Dubbed In English German & Italian EXCLUSIVE UNCUT Version!