View All Trailers

Jade Fox aka Ninja Vs Jade Fox BUY NOW

Year: 1980
Starring: Tien Peng aka (Roc Tien),Lo Lieh,Kao Pao Shu,Lung Chuan Er aka (Doris Chen),Eddie Kao,Sun Jung Chi, Wang Tai Lang,Nick Cheung Lik,Chan Muk Chuan, Jacky Chen
Director: Kao Pao Shu
COLLECTORS Special FLK Sub & Dub!