View All Trailers

Jade Killer, The aka The 18 Jade Arhats aka The Eighteen Claws of Shaolin aka Bruce Lee the Flying Dragon aka Eighteen Jade Arhats, The aka Jaws of the Black Dragon BUY NOW

Year: 1978
Starring: Polly Shang Kuan, Chang Yi, Lo Lieh, Lung Fei, Lee Jan Wa, Philip Kao Fei, Chuen Yuen, Tung Li, Kong Ching Ha, Lee Keung, Ching Kuo Chung, Lee Chiu, Cngok Fung, Au Lap Bo, Chang Chiu, O Yau Man
Director: Cheung Git
Best Of CHANG YI Fox Movies!!! Widescreen Version!!!