<< Prev. 1 | 2 | 3 | 27 |Next

Ninja in the Deadly Trap aka Hero Defeating Japs aka Ninja Kung Fu BUY NOW

Year: 1981
Starring: Kuo Chui aka (Kwok Choy), Lu Feng, Chiang Sheng, Ti Lung, Yasuaki Kurata, Chiang Sheng, Cho Boon Feng, Ma Chin Ku, Chan Sam Lam
Director: Kuo Chui aka (Kwok Choy)
VENOMS!!! Classic COLLECTORS Version UNCUT! Subbed & Dubbed

18 Bronzemen aka Eighteen Bronzemen BUY NOW

Year: 1976
Starring: Carter Wong, Polly Shang Kuan, Chang Yi, O Yau Man, Yee Yuen, Tien Peng, Liu Ping, Chiang Nan (Kong Nan), Su Chen Ping, Wong Fei Lung, Shaw Lou Hui, Lau Lap Cho, Grace Chan, Yuen Sam, Chui Lap, Wong Fan
Director: Joseph Kuo
COLLECTORS Edition FLK Subbed & Dubbed Collectors ONLY!

Kung Fu Zombie aka Wu long tian shi zhao ji gui BUY NOW

Year: 1981
Starring: Billy Chong, Kwong Young Moon, Chiang Tao, Cheng Kei Ying,Wong Yu,Lam Gwong Wing,Chan Lau,Pak Sha Lik,Woo Wai
Director: Wa Yat Wang
COLLECTORS EXCLUSIVE! FLK Subbed & Dubbed Collectors ONLY!

Kung Fu Executioner aka Blackboxing Jim BUY NOW

Year: 1981
Starring: Billy Chong, Carl Scott, Chen Sing, Chiang Tao, Miao Tien, Sit Hon, Ching Ching, Ching Kuo Chung, Cheung Yee Kwai,Kwan Ngai,Chen Yu Hsin,Cheung Ching Fung,Chi Fu Chiang,Lin Mei Ling
Director: Lam Chin Wai
COLLECTORS Edition FLK Subbed & Dubbed Collectors ONLY!

Guards of Shaolin aka Ninja vs Shaolin Guards aka The War Between Dragon and Tiger (Yongho Ssangkwon BUY NOW

Year: 1985
Starring: Alexander Lou Rei, Eagle Han Ying, Mike Wong, Robert Tai, Lucifer Lee, Gam Yuen Chit, Lee Aau Suk, Kim Fan, Lee Hoi Hing, Gam Yuen Chit, Yip Yung
Director: Choe U Hyeong
COLLECTORS Special FLK Subbed & Dubbed