1 | 2 | 27 |Next

The Insanity Being aka Insanity Being BUY NOW

Year: 1972
Starring: Kuo Hsiao Chuang,Ma Chin Ku,Yu Tien Lung,Huang Man Miao,Lui Ming,Yu Chung Chiu,Tin Mung,Liu Chu,Li Wei,Pan Chuan Ling
Director: Kao Li
Very RARE! Punch & Block

The Bloody Fight aka Bloody Duel: Life & Death BUY NOW

Year: 1972
Starring: Alan Tang,Ingrid Hu,Parwarna Liu,Geung Chung Ping,Ting Hon,Fang Yeh,Chen Kwan Taii,Eddie Kao,Tang Ti,Tsang Choh Lam,Chow Kong,Cheung Chok Chow
Director: Ng Tin Chi
FLK Sub & Dubbed Version!

The Eagle's Claw (Han Ying Chieh) BUY NOW

Year: 1970
Starring: Paul Chang Chung, Han Ying Chieh, Fung Ngai, Unicorn Chan, James Tien, Samo Hung, Mang Li, Simon Chui,Yam Ho,Hon Seung Seungj,Fu Hsueh Mei,Lee Siu Pang,Chin Chun,Raymond Lui (Cameo)
Director: Man Sek Ling
COLLECTORS EXCLUSIVE! FLK Subbed Collectors ONLY!

Ninja in the Deadly Trap aka Hero Defeating Japs aka Ninja Kung Fu BUY NOW

Year: 1981
Starring: Kuo Chui aka (Kwok Choy), Lu Feng, Chiang Sheng, Ti Lung, Yasuaki Kurata, Chiang Sheng, Cho Boon Feng, Ma Chin Ku, Chan Sam Lam
Director: Kuo Chui aka (Kwok Choy)
VENOMS!!! Classic COLLECTORS Version UNCUT! Subbed & Dubbed

18 Bronzemen aka Eighteen Bronzemen BUY NOW

Year: 1976
Starring: Carter Wong, Polly Shang Kuan, Chang Yi, O Yau Man, Yee Yuen, Tien Peng, Liu Ping, Chiang Nan (Kong Nan), Su Chen Ping, Wong Fei Lung, Shaw Lou Hui, Lau Lap Cho, Grace Chan, Yuen Sam, Chui Lap, Wong Fan
Director: Joseph Kuo
COLLECTORS Edition FLK Subbed & Dubbed Collectors ONLY!