<< Prev. 1 | 2 | 3 | 198 |Next

Lost Samurai Sword aka Lost Swordsmanship aka The Lost Swordship BUY NOW

Year: 1977
Starring: Tien Peng aka (Roc Tien), Chan Wai Lau, Got Siu Bo, Ma Kei, Man Chung San, Wen Chiang Lung, O Yau Man, Pai Ying, Shih Chung Tin, Tien Ho, Wong Ping, Hu Chin, Wong Lik, Blacky Ko
Director: Li Ga
COLLECTORS Special EXCLUSIVE Subbed & Dubbed Fully UNCUT!

A Sword Named Revenge aka Samurai Sword Of Justice aka Sword Of Justice BUY NOW

Year: 1981
Starring: Wang Kuan Hsiung aka Champ Wong, Kam Kong, Shally Yue San, Lee Shu, Chin Han, Tung Li, Lo Dik, Sit Hon, Ching Ching, Goo Chang, Sit Hon, Ko Keung aka Mo Sa Seong
Director: Lee Chin
COLLECTORS Exclusive UNCUT! Edition FLK Subbed & Dubbed Collectors ONLY!

Magnificent 72 BUY NOW

Year: 1980
Starring: Brigitte Lin, Sherman Chow, Lee Siu Fei,Hsu Feng, Chin Han,Ng Hak Deng,Kong Yeung, Got Heung Ting, Ngai So, Cho Kin, Miao Tien, Miu Tak San
Director: Ding Sin Saai
Action Drama With Brigitte Lin & Hsu Feng!!!

Champion Of The Boxers BUY NOW

Year: 1972
Starring: Tien Peng,Cheung Ching Ching,Chen Hung Lieh,Yee Yuen,Tien Yeh,Cindy Tang Hsin,Cheung Paang,Shan Mao,Lan Yun,Ng Tung Kiu,Tsai Hung,Wan Yin Yue,Hsia Ning Ge,Chow Ming Ching,Wong Fei Lung,Cheung Siu Gwan,Chow Jun,Lee Kwai,Chen Chin Hai
Director: Chan Lit Ban
Rare!! Classic!!

Super Power aka Super Dragon aka Super Fist aka Superpower BUY NOW

Year: 1980
Starring: Billy Chong, Chiang Tao, Fung Ging Man, Hau Chiu Sing, Ringo Wong, Wang Han Chen, Lau Hok Nin, Mak Tin Yan
Director: Lam Chin Wai
FLK Sub & Dubbed UNCUT! Version All Other Versions Are CUT!

Swordsman Adventure aka Swordsman's Adventure BUY NOW

Year: 1983
Starring: Adam Chang, Lung Fei, Chan Shan, Candy Yu, Cheung Fook Gin, Chen Hung Lieh, Su Chen Ping, Jack Long, Ma Cheung, Tin Ming, Alan Hsu, Debbie Zhao Dan Wei,
Director: Chester Wong Chung Gwong
COLLECTORS UNCUT! Edition FLK Subbed Collectors ONLY!