<< Prev. 1 | 2 | 3 | 247 |Next

Shaolin Kung Fu Master aka Shaolin Master aka The Five Invincible Guards BUY NOW

Year: 1978
Starring: Wang Kuan Hsiung aka Champ Wong, Wong Tao, Tsung Hua, Chang Yi, Chi Kuan Chun, Wong Chi Sang, Lung Fei, Sheh Ting Kin, Cheung Paang, Cliff Ching Ching, Tsai Hung
Director: Hwang Lung
FLK COLLECTORS Blu-Ray Edition Special Subbed & Dubbed FLK EXCLUSIVE!

Joyful Goddess, The aka Attack of the Joyful Goddess aka The Ghost BUY NOW

Year: 1984
Starring: Chien Tien Chi, Chiang Sheng, Chui Tai Ping, Lu Feng, Lee Chung Yat, Gam Sek, Chui Tai Ping
Director: Chiang Sheng, Lu Feng
COLLECTORS Blu - Ray Edition Subbed & Dubbed!

Angel's Mission aka Born to Fight 2 aka Angel Mission aka Justice of Buddha aka Kicking Buddha aka Queen of Kickboxer aka Sin Faat Jai Yan BUY NOW

Year: 1990
Starring: Yukari Oshima, Philip Kao Fei,Ha Chi Jan,Chen Kwan Tai,Sandra Lang,James Ha,Stephen Chang,Shum Wai,Lee Chun Hwa,Alfred Cheung,Collin Cheung,Ricky Cheung,Thomas Hudak,Deon Lam,Mang Ding Goh,Sin Ho Ying,Tsui Kwok Wing,Ridley Tsui,Felix Wong,Jack Wong,Paul Wong Kwan,Eliza Yue
Director: Godfrey Ho & Phillip Kao Fei
COLLECTORS New Wave Classic's Subbed & Dubbed!

Lethal Blood 2 aka Angel Force aka Tian shi te jing BUY NOW

Year: 1991
Starring: Moon Lee, Jimmy Lee, Wang Lung Wei, Wilson Lam, Shing Fui On,Jun Yin, Hugo Ng,Stephen Chan, Lam Chung,Lam Chi TaiLee Chun Wa,Hung San Nam
Director: Wha Sha
COLLECTORS Special FLK Sub & Dub!

Mission Recall BUY NOW

Year: 1990
Starring: To Gwai Fa,Emily Chu,Chang Kuo Chu,Robert Mak,Wang Hsieh,Sam Suet Jan,Yu Chung Chiu, Yau Kwok Chu,Kong Ching Ha,Yau Kwok Wa,Yau Kwok Tung,Cheung Fong Ha,Chuk Ga Ching, Ha Yiu Chung,Wong Ching Lam,Yim Chung,Ho Wai Hung
Director: Wong Ching Lam
Girl's With GUNS! New Wave Classic!

Killer Angels aka Killing Angels aka Megaforce Megaforce 1 aka Saat Sau Tin Sai aka Ultra Force 1 BUY NOW

Year: 1989
Starring: Moon Lee, Gordon Liu, Liang Kar Yang, Mg Man Tat, Tony Liu Jun Guk, Mark Houghton, Kingdom Yuen, Shing Fui On, Chan Lau, Takajo Fujimi, Wayne Archer
Director: Tony Liu Jun Guk
COLLECTORS Special FLK Subbed & Dubbed