<< Prev. 1 | 192 | 193 | 194 | 201 |Next

Notorious Bandit aka Tong Father aka Hands Of Death BUY NOW

Year: 1974
Starring: Tien Peng aka (Roc Tien), Tien Ho, Yee Yuen, Hong Hoi aka Kang Kai, Shan Mao, Shih Chung Tin, Luo Bin, Sit Hon, Chien Hun Lee, Wong Wing Sang, Chen Hung Lieh, Poon Cheung Ming, Shih Ting Ken, Hashimoto Isamu
Director: Tien Peng
COLLECTORS EXCLUSIVE! FLK Subbed & Dubbed Collectors ONLY!

Fist Of Shaolin aka Fist of Shao-Lin aka Fists of Shaolin BUY NOW

Year: 1973
Starring: Pai Ying, Ching Ling (Pearl Cheung Ling), Sun Chia Lin, Wan Chung Shan, Lin Hsiao Hu,Han Ying Chieh, Lung Fei, Sit Hon, Hsieh Hsing, Man Chung San, Hsieh Hsing, Got Siu Bo
Director: Lee Sun
New! Sub & Dubbed UNCUT!

Black Lizard aka Kurotokage BUY NOW

Year: 1968
Starring: Yukio Mishima,Akihiro Miwa, Isao Kimura,Kikko Matsuoka,Akihiro Maruyama,
Director: Kinji Fukasaku
JAPANESE Classic!!!

For Whom to be Murdered BUY NOW

Year: 1978
Starring: Chan Wei Man,Wong Yuen San,Angie Chu,Anna Ng,Raymond Wong, Cheung Ying, Meg Lam, Jim Bruce
Director: Patrick Yuen
COLLECTORS Edition UNCUT FLK Subbed & Dubbed Collectors ONLY!

Black And White Swordsman aka Black and White Swordsmen aka One Man's Vengeance aka Black & White Swordsman BUY NOW

Year: 1971
Starring: Kong Ban,Chen Hung Lieh,Essie Lin Chia,Mo Man Hung,Su Chen Ping,Wong Jun,Kiu Lam,Lee Kui On,Hong Ming,Kwan Hung,Shaw Luo Hui,Yue Hang,So Kwok Leung,Lau Biu,Au Lap Bo,Hong Dai Tung,Cheung Shu Lam,Sun Hon Lei,Siu Man Hun,Ma Sha,Ying Kei,Wen Chu,Lam Tin Sing,Wong Hoi
Director: Mo Man Hung

Secret of My Millionaire Sister aka My Millionaire Sister BUY NOW

Year: 1971
Starring: Jenny Hu, Charlie Chin, Pai Ying, Mang Lee, Paul Chang Chung, Eddie Kao, Lam Jing, Jason Pai Piao, Goo Man Chung, Tony Liu Jun Guk, Tong Kwok Si, Zhu Nai Di
Director: Cheung Sam
Very RARE!!! Pai Ying & Charlie Chin Punch & Block Classic!!!