1 | 2 | 203 |Next

9 Demons aka Nine demons aka The Demons aka Gau Ji Tin Moh aka The 9 Venoms BUY NOW

Year: 1984
Starring: Chien Tien Chi, Lu Feng, Chiang Sheng, Chui Tai Ping, Lee Chung Yat, Wong Chi Sang, Ting Hua Chung, Chui Tai Ping
Director: Chang Cheh
COLLECTORS Classic;s FLK Subbed & Dubbed EXCLUSIVE!

Art of War by Sun Tzu aka Sun Tzu's Art of War BUY NOW

Year: 1979
Starring: Yueh Hua, Eddie Kao,Wong Ling,Cheung Fook Gin,Ngai Ping Ngo, Wong Lei, Ng Gam Wa, Lau Man Ban, Cheung Chung Kwai
Director: King Weng
COLLECTORS Special FLK Subbed & Dubbed LBX

Cosa Nostra Asia BUY NOW

Year: 1973
Starring: Christopher Mitchum,Dick Chan,Larry Chiu,Larry Chiu,Elle Chow,Tony Ferrer,Jimmy Lee
Director: Bobby A. Suarez

Killer From Above aka Cool Face Hero BUY NOW

Year: 1977
Starring: Lo Lieh, Carter Wong,Chang Yi, Lung Fei, Wong Ping, Cliff Lok, Chan Chuen, Chan Siu Pang, Au Lap Bo, Weng Hsiao Hu, Yuen Sam, O Yau Man, Chui Chung Hei, Wilson Tong, Lau Lap Cho, Robert Tai, Cheung Yee Kwai, Shih Ting Ken, Hau Pak Wai
Director: Law Chi
COLLECTORS Edition FLK Subbed & Dubbed Collectors ONLY!

Rattling Whip aka Soul Chasing Whip BUY NOW

Year: 1969
Starring: Elizabeth Wong,Miu Ga Kei,Ma Kei,David Chiang,Yee Yuen, Tin Mung,Koo Kwan,Siu Yiu,Nie Rong
Director: Richard Yeung Kuen
Rare!!! Traditional With David Chiang As A Villain!!

Deadly Chase aka Flying Wheels aka Killer On Wheels aka Hard Man In Danger BUY NOW

Year: 1973
Starring: Charlie Chin, James Nam, Nancy Leung, Leung Tin,Tina Chin Fei,Ting Hon,Chai Lin Fui, Lau Tai Chuen, Chan Jan Wa, Luk Yat Lung
Director: Stanley Siu Wing
COLLECTORS UNCUT! FLK Subs Version With Greman & Chinese Audio!