<< Prev. 1 | 91 | 92 | 93 | 102 |Next

Baby Cart 2 - Baby Cart At The River Styx aka Shogun Assassin 2 aka Lone Wolf and Cub 2 BUY NOW


Year: 1972
Starring: Tomisaburo Wakayama,Akihiro Tomikawa, Kayo Matsuo, Akiji Kobayashi, Shin Kishida, Shogen Nitta, Kanji Ehata, Katsuhei Matsumoto, Izumi Ayukawa
Director: Kenji Misumi
Letterbox English Dubbed & Subbed UNCUT!!!

Baby Cart 1 - Sword of Vengeance aka Shogun Assassin 1 aka Lone Wolf and Cub 1 BUY NOW


Year: 1972
Starring: Tomisaburo Wakayama,Akihiro Tomikawa,Fumio Watanabe,Tomoko Mayama, Shigeru Tsuyuguchi, Tomoo Uchida, Taketoshi Naitô, Bizen no Kami, Yoshi Kato, Yoshiko Fujita, Reiko Kasahara, Kauji Sokiyamo,Teruo Matsuyama, Toshiya Wazaki
Director: Kenji Misumi

Samurai Woman aka Watch Out Crimson Bat Part 3 aka Mekurano Oichi midaregasa BUY NOW


Year: 1969
Starring: Yoko Matsuyama, Goro Ibuki, Asahi Kurizuka, Jun Hamamura, Kiyoko Inoue
Director: Hirokazu Ichimura
Letterbox English Dubbed version-JAPANESE Classic\'s!!!

Executioner aka Karate Inferno aka aka Chokugeki Jigoku Ken aka Dai Yakuten BUY NOW


Year: 1974
Starring: Sonny Chiba, Yasuaki Kurata,Henry Sanada,Yutaka Nakajima,Hideo Murota,Ryo Ikebe, Rikiya Yasuoka,Makoto Sato,Eiji Go, Masahiko Tsugawa
Director: Teruo Ishii
Letterbox English Dubbed & Subbed

Karate Bear Fighter aka Bodyguard aka Kyokuskin Kenka karate Burai Ken BUY NOW


Year: 1977
Starring: Sonny Chiba, Jun Fujimaki,Eiji Gô,Masashi Ishibashi,Hideo Murota,Yutaka Nakajima,Sue Etsuko Shihomi,Yumi Takigawa,Tetsurô Tanba,Masayuki Yuhara
Director: Kazuhiko Yamaguchi
Letterbox Re-mastered English dubbed & Subbed