<< Prev. 1 | 126 | 127 | 128 | 137 |Next

Executioner aka Karate Inferno aka aka Chokugeki Jigoku Ken aka Dai Yakuten BUY NOW


Year: 1974
Starring: Sonny Chiba, Yasuaki Kurata,Henry Sanada,Yutaka Nakajima,Hideo Murota,Ryo Ikebe, Rikiya Yasuoka,Makoto Sato,Eiji Go, Masahiko Tsugawa
Director: Teruo Ishii
Letterbox English Dubbed & Subbed

Karate Bear Fighter aka Bodyguard aka Kyokuskin Kenka karate Burai Ken BUY NOW


Year: 1977
Starring: Sonny Chiba, Jun Fujimaki,Eiji GĂ´,Masashi Ishibashi,Hideo Murota,Yutaka Nakajima,Sue Etsuko Shihomi,Yumi Takigawa,TetsurĂ´ Tanba,Masayuki Yuhara
Director: Kazuhiko Yamaguchi
Letterbox Re-mastered English dubbed & Subbed

Golgo 13 aka Kowloon Assignment BUY NOW


Year: 1977
Starring: Sonny Chiba, Sue Etsuko Shihomi, Dai Sai Aan, Charlie Chan, Tong Tin Hei, Lee Biu
Director: Yukio Noda

Legend of the 8 Samurai aka Legend of the Eight Samurai aka Legend of Eight Samurai BUY NOW


Year: 1983
Starring: Sonny Chiba, Henry Sanada, Sue Etsuko Shihomi
Director: Kinji Fukasaku

Ninja Wars aka Death of a Ninja BUY NOW


Year: 1982
Starring: Sonny Chiba, Henry Sanada,Noriko Watanabe, Akira Nakao, Jun Miho, Mikio Narita, Yuki Kazamatsuri, Seizo Fukumoto, Akira Hamada, Yasumori Hikita, Mieko Hoshino, Nokoda Kawai
Director: Mitsumasa Saito
FLK Project Letterbox English Dubbed & Subbed